llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Menter yn helpu i sefydlu meicro-ddarparwyr gofal a chefnogaeth newydd yn Sir Ddinbych

Gall trigolion Sir Ddinbych bellach gael mynediad at nifer o feicro-ddarparwyr lleol newydd ar gyfer gofal a chefnogaeth.

Diolch i gefnogaeth partneriaeth rhwng menter gymdeithasol Community Catalysts a'r Cyngor, mae 16 o breswylwyr y Sir bellach yn gweithio i’w hunain yn cynnig gofal a chefnogaeth i bobl hŷn ac anabl yn eu cymunedau lleol.

Mae Community Catalysts yn cynnig cyngor proffesiynol am ddim i’ch helpu i weithio i chi eich hun yn cynnig gofal a chefnogaeth ar draws y sir.

Mae’r meicro-ddarparwyr maent wedi helpu i’w creu hyd yn hyn wedi cefnogi dros 70 o bobl yn Sir Ddinbych i gael y gefnogaeth maent ei angen yn eu cartref eu hunain, pa unai ydi’r cymorth o amgylch y tŷ, yn gwmnïaeth, helpu rhywun i fynd allan neu ddarparu gofal personol.

Gyda 25 meicro-ddarparwr arall yn dod drwy’r rhaglen, bydd mwy o bobl yn Sir Ddinbych yn y dyfodol yn gallu defnyddio’r gwasanaethau yma i’w helpu nhw i fod yn fwy cyfforddus ac yn fwy diogel yn eu cartrefi eu hunain. 

Dywedodd Nick Hughes, Catalydd Cymunedol ar gyfer Sir Ddinbych:

"Rydym wedi helpu amrywiaeth o ficro-ddarparwyr sefydledig i gynnwys gofalwyr sy’n byw i fewn, gofal personol, cymorth ymarferol gartref ac amrywiaeth o wasanaethau eraill sydd wedi’u dylunio i helpu pobl i aros yn ddiogel a saff yn eu cartrefi eu hunain.

Rydym ni bob amser yn chwilio am fwy o bobl i sefydlu eu menter meicro-ddarparwr eu hunain. Felly os ydych chi’n credu y gallech chi gynnig cefnogaeth i bobl yn eich cymuned chi, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth. 

“Mae hi’n bleser gweithio gyda phobl sy’n angerddol am helpu pobl eraill yn eu cymunedau lleol.  Mae hi’n wych gweld pobl yn rhoi eu stamp personol nhw ar y ffordd maent yn cynnig eu gwasanaethau ac i weld y manteision enfawr maent yn ei gael ar fywydau pobl.”

Dywedodd y Cynghorydd Elen Heaton, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda Community Catalysts ar y fenter wych hon er mwyn helpu i droi eu syniadau’n realiti a darparu mwy o gymorth i’r boblogaeth hŷn ac anabl. Dyma gyfle raglen wych sydd yn gallu helpu entrepreneuriaid sy’n gofalu i gefnogi a helpu preswylwyr lleol.”

“Hoffwn ddiolch i’r 16 meicro-ddarparwr am eu hymrwymiad i ofalu ac rwy’n edrych ymlaen at weld y gefnogaeth y bydd y 25 meicro-ddarparwr arall yn ei ddarparu pan fyddant yn gorffen y rhaglen.”

I gael rhagor o wybodaeth am Community Catalysts a sut y gallant eich helpu i fod yn feicro-ddarparwr, ewch i https://bit.ly/3bTwcka

Os hoffech chi weld rhai o’r meicro-ddarparwyr sydd yn gweithio yn Sir Ddinbych, ewch i Gyfeiriadur Small Good Stuff.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...