llais y sir

Llais y Sir: Medi 2022

Sir Ddinbych yn paratoi i groesawu Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain

Mae arddangosfa yn adrodd stori cyfraniad Cymru i’r frwydr awyr fwyaf a gofnodwyd erioed yn dod i Sir Ddinbych yn ddiweddarach y mis hwn.  

Cafodd Arddangosfa Cymru a Brwydr Prydain ei chreu gan Gangen Hanesyddol Awyr yr RAF (Dr Lynsey Shaw), ynghyd â Chomodor y Llu Awyr, Adrian Williams, Swyddog Awyr Cymru, i gofnodi 80 mlynedd ers Brwydr Prydain yn 2020, ond gohiriwyd oherwydd Covid.

Mae’r arddangosfa nawr yn teithio o amgylch Cymru a bydd yn Neuadd y Dref y Rhyl ddydd Gwener, 30 Medi (3pm-6pm); dydd Sadwrn, 1 Hydref (10am-5pm) a dydd Sul, 2 Hydref (10am-4pm).  Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Dywedodd y Comodor Awyr, Adrian Williams “Rwyf wrth fy modd, yn dilyn agoriad swyddogol Arddangosfa i nodi 80 mlynedd Brwydr Prydain yng Nghaerdydd, mae’r arddangosfa ar daith o amgylch Cymru a bydd yn derbyn llety gan Sir Ddinbych.

“Mae’r arddangosfa yn adrodd stori fydd yn galluogi pobl Cymru, o bob oed, i ddod a gwybod mwy am beth ddigwyddodd yn yr awyr ac ar y ddaear yn ystod y rhyfel.   Yn unigryw, mae’n canolbwyntio ar griw awyr Cymru wnaeth frwydro, gan adrodd eu straeon a’u gwroldeb i gynulleidfa fodern Gymreig. 

Dywedodd y Cynghorydd Julie Matthews, Aelod Arweiniol Polisi, Cydraddoldeb a Strategaeth Gorfforaethol y Cabinet, sydd hefyd yn Gefnogwr y Lluoedd Arfog:

“Rydym yn falch iawn o gynnig llety i’r arddangosfa bwysig hon, a grëwyd i gofio’r sawl wnaeth aberthu eu bywydau ac i ddysgu am y rhan wnaeth pobl a chymunedau ar draws Cymru ei chwarae yn y digwyddiad hanesyddol hwn. 

“Mae gennym gysylltiadau cryf gyda chymunedau’r Lluoedd Arfog a thraddodiad balch o’u cefnogi drwy ein Cyfamod Lluoedd Arfog.  Mae hwn yn ddatganiad y bydd y Cyngor yn sicrhau bod y rhai sy’n gwasanaethu, neu wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, a’u teuluoedd, yn cael eu trin yn deg.

“Mae gallu adlewyrchu hanes Cymru a Brwydr Prydain yn anrhydedd.”

Yn cynnwys cyfres o baneli mawr wedi eu paratoi a nifer o arteffactau, bydd yr arddangosfa yn cynnwys lluniau a naratif i adrodd am y tro cyntaf, sut wnaeth Cymru ymddangos ym Mrwydr Prydain a beth ddigwyddodd yn yr awyr ac ar y ddaear yn ystod y rhyfel. 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...