llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Ardal Prestatyn: Ysgol Gymunedol Bodnant

Agorwyd mis Medi 2016.

Cost: £3.5m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

 Drwy ymestyn safle’r ysgol iau bu modd i’r ysgol ddechrau weithredu o un safle. Darp ac adnewyddiad ardaloedd dysgu eraill ynghyd â derbynfa, cyfleusterau gweinyddu a neuadd newydd.  

Bu modd hefyd cael gwared ar ystafelloedd symudol a dechreuodd yr ysgol a oedd newydd gyfuno weithredu o un safle.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...