llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Ysgol Uwchradd y Rhyl / Ysgol Tir Morfa, y Rhyl

Agorwyd mis Ebrill 2016.

 Cost: £24m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Trawsnewidiwyd addysg uwchradd yn nhref y Rhyl yn sgil y prosiect hwn. Cafodd yr hen adeiladau a oedd wedi’u gwasgaru ar hyd y safle, llawer ohonynt mewn cyflwr gwael dros ben, eu disodli â chyfleuster newydd o’r radd flaenaf.

Mae’r ysgol newydd yn darparu 1200 o lefydd ar gyfer disgyblion Ysgol Uwchradd y Rhyl a 45 ar gyfer Ysgol Tir Morfa.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...