llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Dyffryn Dyfrdwy: Ysgol Gwernant / Ysgol Bryn Collen, Llangollen

Agorwyd mis Medi 2011.

Cost: £900k

 Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru.

 Fel rhan o’r buddsoddiad hwn mewn ysgol gynradd yn Llangollen adeiladwyd estyniad tair ystafell ddosbarth ac adnewyddwyd rhannau o’r adeilad ysgol oedd eisoes ar y safle.

Roedd y prosiect hwn yn ymateb i’r galw am fwy o lefydd yn yr ysgol ar gyfer plant y dref, cael gwared ar yr hen gyfleusterau symudol a hefyd gwneud lle ar gyfer disgyblion o Ysgol Glyndyfrdwy ar ôl i’r ysgol honno gau.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...