llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Ysgol Llanfair

I agor yn yr haf 2019

Cost £5.3m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Ysgol Eglwys ddwyieithog newydd ar gyfer Ysgol Llanfair DC, sy’n cael ei hadeiladu ar dir dros y ffordd i Bryn y Clwyd, Llanfair DC.

Ariennir y prosiect ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Sir Ddinbych mewn partneriaeth ag esgobaeth Llanelwy a bydd yn darparu ystafelloedd dosbarth newydd, ardaloedd dysgu ychwanegol, ardal fyfyrio, neuadd, ystafell gymunedol, ardaloedd chwarae awyr agored, mynedfa gerbydau newydd a lle parcio ceir gyda man ollwng. Mae hyn yn fuddsoddiad gwirioneddol angenrheidiol yn yr ysgol gan fod cyfleusterau presennol yr ysgol wedi dyddio gydag angen dybryd i’w moderneiddio. Roedd pryderon wedi bod hefyd am y diffyg lle parcio, ardaloedd cyhoeddus a hygyrchedd yr ysgol, sydd wedi’i lleoli ar yr A525 brysur yng nghanol y pentref

Dechreuodd cwmni Wynne Construction o Fodelwyddan, y prif gontractwr, waith ar y safle ym mis Mehefin 2018. Mae cynnydd rhagorol wedi’i wneud ar y safle yn ystod y cam adeiladu ac mae staff a disgyblion wedi ymweld ar gamau allweddol i gael cipolwg ar eu cyfleuster newydd wrth i’r gwaith adeiladu fynd yn ei flaen ar y safle.

Disgwylir y bydd y disgyblion yn symud i mewn i’r ysgol newydd yn ystod tymor yr haf 2019.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...