llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Dyffryn Dyfrdwy: Ysgol Bro Dyfrdwy, Cynwyd

Agorwyd ym mis Mehefin 2014

Cost: £1.4m

 Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif

 Fel rhan o’r prosiect hwn adeiladwyd estyniad tair ystafell dosbarth ac adnewyddwyd dosbarthiadau eraill a chrëwyd derbynfa a chyfleusterau gweinyddu newydd.

Roedd cwblhad y prosiect yn galluogi’r ysgol a oedd newydd ei chyfuno i weithredu o un safle a chael gwared ar ddosbarth symudol.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...