llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Ysgol Glan Clwyd

Agorwyd mis Medi 2017

 Cost: £16.5m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Cwblhawyd y prosiect hwn fesul cam. Roedd estyniad mawr newydd wedi’i gwblhau erbyn mis Rhagfyr 2017 a bu modd wedyn adnewyddu’r rhan fwyaf o brif adeilad yr ysgol yn cynnwys yr adeilad Fictoraidd a oedd yn nodwedd amlwg yn nhirwedd Llanelwy, ynghyd â dymchwel adeiladau oedd mewn cyflwr salach. Bu modd hefyd cael gwared ar adeiladau symudol.

Y nod oedd diwallu’r galw cynyddol am Addysg Cyfrwng Cymraeg.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...