llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Ysgol Gatholig Crist y Gair

Cam cyntaf i agor yn yr hydref 2019

Cost: £23m

Ariannwyd gan Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Mae gwaith ar Ysgol Crist y Gair yn y Rhyl yn mynd yn ei flaen yn dda. Bydd yr ysgol newydd a fydd yn disodli Ysgol Gynradd Mair ac Ysgol Uwchradd y Bendigaid Edward Jones yn darparu ar gyfer 420 o ddisgyblion llawn amser rhwng 3-11 a 500 o ddisgyblion rhwng 11-16 a disgwylir y bydd yr adeilad newydd yn agor yn yr hydref 2019. Wedi hyn bydd yr adeiladau presennol yn cael eu dymchwel i wneud lle ar gyfer ardaloedd chwaraeon/chwarae a gobeithir y bydd y safle cyfan wedi’i gwblhau erbyn yr haf 2020.

Cyrhaeddwyd carreg filltir allweddol ddiwedd mis Ionawr 2010 pan gafodd Amanda Preston ei phenodi’n bennaeth newydd yr ysgol. Meddai Mrs. Preston, sydd yn ddirprwy bennaeth yn ysgol Uwchradd Elfed, Bwcle ar hyn o bryd: “Rydw i wrth fy modd ac yn teimlo’n freintiedig iawn i fod wedi cael fy mhenodi’n bennaeth cyntaf Ysgol Gatholig Crist y Gair.”

I ddilyn datblygiad y prosiect hwn dilynwch y blog addysg: https://educationindenbighshire.wordpress.com/

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...