llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Cynnig Perchnogion

Oes gennych chi eiddo gwag nad yw'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd?  Os felly, mae'r Cyngor eisiau defnyddio eich tai i helpu unigolion neu deuluoedd digartref.

Byddwch yn derbyn:

  • 6 mis o rhent ymlaen llaw
  • Blaendal
  • Fydd y Cyngor yn rheoli'r tŷ am y 6 mis cyntaf
  • Taliad cymhelliant ar ddiwedd y 6 mis os fydd y preswylydd yn derbyn tenantiaeth
  • Cefnogaeth parhaus trwy ein cynhaliaeth tenantiaeth a'n gwasanaethau cefnogi pobl
  • Bydd hyfforddiant 'Renting Ready' ar gael i'r tenantiaid

Byddwn yn rhoi cymorth i'r unigolion neu'r teuluoedd rydym yn ail-gartrefu yn eich tai.  Ar ôl cyfnod o 6 mis byddwn yn hoffi i’r unigolion neu deulu dderbyn tenantiaeth byrddaliad sicr 6 mis. Fydd hwn yn golygu gallwch ddod i adnabod y bobl cyn iddynt gychwyn y tenantiaeth, a byddwch yn helpu pobl sydd angen cartref.

Os ydych angen mwy o wybodaeth, cysylltwch trwy e-bost:  atal.digartrefedd@sirddinbych.gov.uk neu rhif Ffôn: 01824 706 354

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...