llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Lleihau dyddiau agor parc ailgylchu Rhuthun a Dinbych

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi bod parciau ailgylchu Rhuthun a Dinbych yn cau un diwrnod yr wythnos o fis Ebrill 2019 ymlaen, fel rhan o fesurau lleihau costau sy’n cael eu cyflwyno gan yr awdurdod.

Roedd y cynigion ymysg pecyn £5.6 miliwn o arbedion effeithlonrwydd yn ddiweddar a gymeradwywyd gan y Cyngor.

Bydd y Parc Ailgylchu Dinbych yn cau bob dydd Iau ond yn parhau i fod yn agored am weddill yr wythnos. Bydd deiliaid tai sydd angen defnyddio cyfleusterau parc ailgylchu yn gallu ymweld â’r pharc ailgylchu agosaf yn Rhuthun neu yn y Rhyl.

Bydd Parc Ailgylchu Rhuthun ar gau bob dydd Gwener, ond yn parhau i fod yn agored am y chwe diwrnod arall o’r wythnos.

Dywedodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Cabinet Arweiniol Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy:  “Mae sefyllfa y gyllideb yn golygu bod arnom angen edrych yn agos iawn ar bopeth yr ydym yn ei wneud, ac mae'n rhaid gwneud ychydig o benderfyniadau anodd.

“Rydym wedi edrych ar weithredoedd ein parc ailgylchu ac wedi cytuno i gau'r parciau yn Rhuthun a Dinbych un diwrnod yr wythnos. Byddant yn cau ar ddiwrnodau gwahanol, ac ar ddiwrnodau sydd yn draddodiadol y distawaf ar gyfer y lleoliad penodol hwnnw. Fodd bynnag, bydd y ddau leoliad ar agor chwe diwrnod yr wythnos (gan gynnwys diwrnodau’r penwythnos pan mae’r parciau ailgylchu yn dueddol o fod yn brysurach).  Ni ddylai’r ffordd newydd o weithio effeithio ar breswylwyr, gan fydd cyfleusterau eraill ar gael yn y sir.

Nid yw’r diwrnodau agor parc ailgylchu y Rhyl yn cael eu heffeithio.

Bydd arwyddion yn hysbysu’r preswylwyr o’r newidiadau yn cael eu rhoi ym mharciau ailgylchu Dinbych a Rhuthun ym mis Mawrth i helpu preswylwyr gynllunio eu hymweliadau o amgylch oriau agor newydd o fis Ebrill ymlaen.

Mae manylion am ailgylchu yn Sir Ddinbych ar gael ar wefan y Cyngor: www.sirddinbych.gov.uk/ailgylchu 

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...