llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Dim goddef ymddygiad gwrthgymdeithasol yn erbyn staff y Cyngor

Ni fydd Cyngor Sir Ddinbych yn goddef ymddygiad gwrth - gymdeithasol yn erbyn staff - dyna yw’r neges ar ôl i ddau swyddog gorfodaeth wynebu ymddygiad bygythiol yn ystod digwyddiad yn Rhuthun.

Roedd swyddogion wedi adnabod car a oedd wedi parcio yn Sgwâr Sant Pedr yn Rhuthun nad oedd wedi arddangos tocyn. Mi ddisgwyliodd y swyddogion am bum munud cyn cyflwyno Tocyn Rhybudd Cosb o £50. Yn ystod y cyfnod hwn, mi gyrhaeddodd y perchennog car ac ymddwyn yn fygythiol yn erbyn y swyddogion, a hynny o flaen tystion.

Mi barhaodd yr ymddygiad gwrthgymdeithasol, er gwaethaf dau swyddog cefnogi’r heddlu yn cyrraedd.

Yn Llys Ynadon Llandudno, mi dderbyniodd ddirwy a gorchymyn i dalu costau ar ôl pledio’n euog i gyhuddiad o dor-heddwch.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol dros Dai, Rheoleiddio a’r Amgylchedd: “Nid oedd y swyddogion wedi’i hanafu ond wedi dioddef o ymddygiad bygythiol. Roedd y swyddogion wedi ymddwyn yn gwbl broffesiynol yn yr achos hwn. Mi fuodd i’r ddau ddal eu tir a delio gyda’r mater yn y modd cywir.

“Mae swyddogion gorfodaeth yn gweithio ar draws y sir yn ddyddiol. Dydyn nhw ddim yn disgwyl dod ar draws ymddygiad i’r fath. Ni fydd hyn yn cael ei oddef ac mi fydd y Cyngor yn cymryd camau yn erbyn unigolion sy’n ymddwyn yn y modd yma”.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...