llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Gweithio Gyda'n Gilydd yn Y Rhyl

Bu cynnydd gwych gyda'r gwaith adfywio yn Y Rhyl hyd yma ac rydym am adeiladu ar hyn trwy ehangu ein ffocws rhag adfywio yn unig, i gynnwys datblygu cymunedol. Nod y gwaith datblygu cymunedol hwn yw cefnogi trigolion i lunio dyfodol eu cymuned a goresgyn ffactorau parhaus yr amddifadedd a wynebir. Er mwyn cyflawni hyn, rydym yn gweithio gyda phartneriaid allweddol y sector cyhoeddus, gan gynnwys Iechyd, Heddlu, Tai ac Addysg.

Ar hyn o bryd, rydym wrthi'n trefnu pobl ac adnoddau i ddechrau'r gwaith hwn a fydd yn cynnwys trafodaethau gyda phobl sy'n byw ac yn gweithio yn Y Rhyl.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am ddatblygiadau dros y misoedd nesaf ac edrychwn ymlaen at barhau â'n gwaith i sicrhau bod pob cymuned yn Sir Ddinbych yn lle, lle gall pobl ddisgwyl byw'n iach a diogel.

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...