llais y sir

Llais y Sir 2019: Rhifyn 1

Gadewch i ni gydweithio i fynd i’r afael â gwylanod trafferthus

Unwaith eto eleni rydym yn atgoffa ein preswylwyr i beidio â bwydo gwylanod.

Mae’r Cyngor yn derbyn cwynion am wylanod yn rheolaidd ac ystyrir y gwylanod hyn yn niwsans mawr, yn bennaf o fewn cymunedau arfordirol, ond maent hefyd yn bresennol yn y cymunedau mewndirol.

Mae’r Cyngor bellach yn edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â’r mater hwn a bydd yn canolbwyntio ei ymdrechion ar annog preswylwyr ac ymwelwyr i beidio â bwydo’r gwylanod.

Rydym hefyd yn gofyn i fusnesau yn y sir sy’n paratoi bwyd i wneud yn siŵr bod ganddynt ddigon o le yn eu biniau i roi eu sbwriel a bod y biniau hyn yn cael eu cau yn dynn. Rydym hefyd yn gofyn iddynt annog eu holl gwsmeriaid i waredu bwyd yn y modd priodol a pheidio â’i daflu ar y stryd.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Cabinet Arweiniol Tai a’r Amgylchedd: “Rydym yn cydnabod yn llawn bod gwylanod yn rhan o fywyd bob dydd ym mhob cymuned arfordirol. Maent wedi bod yn bresennol ers sawl blwyddyn bellach ac maent yn parhau i ffynnu.

"Fodd bynnag, rydym yn derbyn cwynion yn rheolaidd gan breswylwyr ein cymunedau arfordirol, yn ogystal â rhai o’n trefi mewndirol, mewn perthynas â’r peryglon a achosir gan wylanod, yn enwedig pan maent yn cael eu denu at fwyd.

“Mae’r opsiynau sydd ar gael i’r Cyngor yn gyfyngedig, gan eu bod yn rhywogaeth a warchodir.  Rydym wedi rhoi cynnig ar dechnegau i’w dychryn yn debyg iawn i’r balwnau ‘Angry Birds’ a’r netin/bynting sydd wedi cael eu darparu i rai ardaloedd ac sydd wedi llwyddo i raddau.

“Yr hyn rydym ei angen yw cefnogaeth y cyhoedd. Drwy beidio â bwydo gwylanod a sicrhau bod gwastraff bwyd wedi’i orchuddio, gall hyn leihau’r cyfleoedd i wylanod blymio ar ganol ein trefi.”

Sylwadau

No comments have been left for this article

Dweud eich dweud...